Υπολογισμός ενοικίου

Γειά σας

θα ήθελα να μάθω αν το ενοίκιο το οποίο πληρώνω για το διαμέρισμα μου είναι το σωστό με βάση τις μειώσεις των ενοικίων στην Ελλάδα με την οικονομική κρίση.Στο διαδύκτιο υπάρχει αυτή η εξίσωση για τον υπολογισμό του ενοικίου και τα πιο κάτω δεδομένα για το 2015:
Α) {Τετραγωνικά μέτρα κύριας κατοικίας +(τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων Χ 20%) } Χ Τιμή Ζώνης (ή τιμή εκκίνησης) Χ Διορθωτικό συντελεστή Χ Συντελεστή παλαιότητας Χ 3,5%

και

Β) Οι Διορθωτικοί συντελεστές και οι συντελεστές παλαιότητας , σύμφωνα με την άρθρο 22, παράγραφος 2γ του Νόμο 2238/1994, είναι οι παρακάτω:

Τιμή ζώνης ή εκκίνησης, μέχρι 440,00 ευρώ

1,10

Τιμή ζώνης ή εκκίνησης, από 440,01 – 734,00 ευρώ

1,20

Τιμή ζώνης ή εκκίνησης, από 734,01 – 1.174,00 ευρώ

1,20

Τιμή ζώνης ή εκκίνησης, από 1.174,01 ευρώ και άνω

1,20

Γ) Συντελεστές παλαιότητας

Από 1 έως 5 χρόνια

0,90

Από 6 έως 10 χρόνια

0,80

Από 11 έως 15 χρόνια

0,75

Από 16 έως 20 χρόνια

0,70

Από 21 έως 25 χρόνια

0,65

Από 26 χρόνια και άνω

0,60

με βάση αυτά τα δεδομένα μου είναι

Τετραγωνικά μέτρα κύριας κατοικίας: 60
βοηθητικοί χώροι δεν υπάρχουν
τιμή ζώνης: 1,400
Διορθωτικός συντελεστής: 1,20
Συντελεστής παλαιότητας: 0,75

60 Χ 1,400 Χ 1,20 Χ 0,75 Χ 3,5% = 2,646
2,646 / 12 = 220,5

Άρα το ενοίκιο που αξίζει το διαμέρισμα μου είναι 220;

Ευχαριστώ