τι λετε, θα δεχτει ο leit την προαγωγη σε moderator?

τι λετε, θα δεχτει ο leit την προαγωγη σε moderator?