τριχόπτωση

Μπορώ να σταματήσω ή να αντιστρέψω την τριχόπτωση?
Ποιες μεθόδους θεραπείας γνωρίζετε?